МизМэди эмнэлгийн түүхэн ололт амжилт
 • 2015.10
 • Сөүл хотын эрүүл мэндийн аялал зуулчлалын түнш байгууллагаар тодорсон
 • 2015.09
 • “Үндэсний хөдөлмөрийн бүтээмж 2015”шилдгээр тодорч Солонгосын хөдөлмөрийн бүтээмж харилцааны яамны жуух бичгээр шагнуулсан.
 • 2015.08
 • 2015 оны боловсон хүчин-хөдөлмөрийн менежмент-соёл хамгийн сайтай аж ахуй нэгжээр тодорсон.
 • 2015.04
 • JCI олон улсын эмчилгээ, үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлын баталгааг дахин авсан
  Global Healthcare Award-ын шагнал хүртсэн(Солонгосын хамгийн найдвартай итгэл даасан эрүүл мэндийн байгууллага)
 • 2015.01
 • Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамнаас тогтоосон- эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн эмнэлгээр дахин итгэмжлэгдсэн
 • 2014.01
 • Сөүл хотын баруун бүсийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвтэй хамтын ажиллагаа тогтоосон
  ОХУ- Альфа төвтэй хамтын ажиллагаа тогтоосон
  Монгол улс-Этемо эмнэлэгтэй хамтын ажиллагаа тогтоосон
  Солонгос улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний холбоотой хамтын ажиллагаа тогтоосон
 • 2014
 • Гадаадын үйлчлүүлэгчдийг татахуйц эрүүл мэндийн шилдэг технологийг хөгжүүлэгч байгууллагаар шалгарсан(Солонгос улсын эрүүл мэндийн яам)
 • 2013.10
 • Гадаад үйлчлүүлэгчийн тав тухтай байдлыг хангахын тулд Лотте зочид буудалтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан
 • 2013.06
 • Гадаадын үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай үйлчлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс SKT - Медифон үйлчилгээг нэвтрүүлсэн
 • 2013.04
 • UA төрийн өмчит даатгалын компани DAMAN-тай найрамдал хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан.
 • 2013.03
 • Эрүүл мэндийн аялал зуулчлалыг ивэвхжүүлэх үүднээс Asiana Airline-тай хамтан ажиллах гэрээ байгуулсан.
 • 2013
 • БНСУ-ын Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгааллын Яамнаас итгэмжлэгдсэн эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн эмнэлэг
 • 2012
 • JCI олон улсын стандартын шалгантанд тэнцсэн
 • 2011
 • Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн санал асуулгаар шилдэг брэнд эмнэлгийн төрөлд тэргүүн байрын шагнал хүртсэн
 • 2011
 • Эрүүл Мэндийн Яамны нэрэмжит эмэгтэйчүүдийн Эмнэлэг
 • 2007, 2009
 • Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн нөхцөл байдлын чанарын шаардлага хангагдсан хамгийн шилдэг эмнэлгээр тодорхойлогдсон
 • 2006~одоог хүртэл
 • Эрүүл Мэндийн Яамны нэрэмжит үргүйдлийнэмчилгээний шилдэг эмнэлгээр тодорхойлогдсон
 • 2005~одоог хүртэл
 • Солонгос улсын эрүүд мэндийн даатгалын дүгнэлтийн газраас кесар мэс заслын төрөлт хамгийн бага эмнэлэгээр тогтоогдсон
 • 2005
 • Эмчилгээ үйлчилгээгээр олон улсын ISO 9001 стандартанд тэнцсэн
 • 2004
 • Үргүйдлийн эмчилгээний салбарт Солонгос улсад хамгийн анх удаа олон улсын ISO 9001 стандартанд тэнцэж батламж хүртсэн.
 • 1997
 • ASRM(Америкийн үргүйдэлтийн судалгааны хүрээлэн)-ийн Ерөнхийлөгчийн тэргүүн шагнал хүртсэн.
 • 1995
 • IVF(Үр шилжүүлэн суулгах) дэлхийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхийлөгчийн шагнал хүртсэн.
 • 1994
 • Давтан үр зулбалтанд PGD нэвтрүүлсэн
 • 1991
 • Эрэгтэйчүүдийн үргүйдэлтэнд ICSI нэвтрүүлсэн