МизМэди эмнэлгийн хүртсэн итгэмжлэл болон өргөмжлөл
МизМэди эмнэлэг нь олон улсын болон дотоодын стандартын шаардлага хангасан эрүүл мэндийн шилдэг байгууллага юм.
 • Солонгос улсын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамнаас
  итгэмжилсэн эрүүл мэндийн байгууллага

  Солонгос улсын Эрүүл Мэнд, Нийгмийн хамгааллын Яамнаас өвчтний аюулгүй байдал болон эмчилгээ үйлчилгээний чанар зэргийг голчлон тогтоосон стандартад тэнцсэн эмнэлэгт олгодог итгэмжлэлийн тэмдэг юм..
 • Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамны стандартад нийцсэн
  эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн эмнэлэг

  Энэхүү тэмдэг нь Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамнаас тогтоосон стандартын хэмжүүрт тэнцсэн мэргэжлийн эмнэлэгт олгодог тэмдэг юм
 • ISO 9001 чанарын стандарт

  ISO олон улсын стандартын байгууллагаас тогтоосон бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний чанарын стандартад нийцсэн байгууллагад олгодог .