Яагаад МизМэди гэж?
  • Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарын шаардлагыг хангасан эмчлүүлэгч төвт үйлчилгээтэй итгэмжит эмнэлэг