Эмчилгээний тасгууд ба төвүүд
Мэдээ алдуулалтын тасаг
Энэхүү тасаг нь мэдээ алдуулалт, өвчин намдаалт, эрчимт эмчилгээ шаардлагатай өвчтөн болон хиймэл амьсгал зэргийг хариуцдаг. Манай эмнэлгийн мэдээ алдуулалтын тасаг нь төрөл бүрийн мэс засал эмчилгээ, шинжилгээ зэргийг хийхэд шаардагдах хэсгийн болон бүтэн биеийн мэдээ алдуулалт, өвчин намдаалт, ухаан алдсан, зүрх зогссон тохиолдолд сэргээх зэргийг нарийн мэргэжлийн эмч нар хийж гүйцэтгэж байна.