Эмчилгээний тасгууд ба төвүүд
Шинжилгээ, оношлогооны тасаг
МизМэди эмнэлгийн энэхүү тасаг нь дархлаа болон цусны элемэнтүүд, химийн урвалын шинжилгээ, цусны шинжилгээ, цус хадгалах, цус авах, зүрхний бичлэг хийх зэрэг хэсгүүдийг хариуцсан нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтэнгүүд 500 гаруй төрлийн шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд жилээс жилд өвчтөний хэрэгцээ шаардлагын улмаас шинжилгээний төрлүүд нэмэгдсээр байна.