Эмчилгээний тасгууд ба төвүүд
Амаржих төв
МизМэди эмнэлгийн амаржих төв нь Солонгос улсын тэргүүний амаржих төвүүдийн нэг бөгөөд жилд 4000 гаруй эх төрдөг Сөүл хотын Гансо дүүргийн хамгийн том амаржих төв юм.
- Эхо, ургийн усны шинжилгээ, хромсомийн шинжилгээ зэрэг төрөхийн өмнөх шинжилгээ ,оношлогоог мэргэжлийн өндөр түвшинд найдвартай хийж байна.
- Кесар хагалгаа хийлгэхгүй жам ёсоороо буюу өөрөөрөө төрөх төрөлтийг чухалчлан үздэг бөгөөд энэхүү төрөлтөөр улсдаа нилээд дээгүүр байр эзэлдэг.