Мизмэди мэдээ
БНСУ дахь МЭХ-ны 5 жилийн ойд МизМэди оролцлоо
Date 2015-12-16 Count 679
Attached file
SDMEH.jpg [down]
12274577_891937200891506_2887615719749376317_n.jpg [down]

Солонгос дахь Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь эмэгтэйчүүдэд туслах, эмэгтэйчүүдийн өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэхэд нь туслах, Монгол өв соёлоо сурталчлах зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг.
Мизмэди эмнэлэг нь эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр төрөлжсөн эмнэлэг тул эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхтэйгээр дэвжин ажилладаг. Тиймээс энэ удаагийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны үйл ажиллагааг дэмжин тус таван жилийн арга хэмжээнд оролцсон юм.

List