МизМэди эмнэлгийн амаржих төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга
Dr. Ким Тэ Юүнь
 • Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн/ Эмэгтэйчүүд болон Эх барихын нарийн мэргэжлийн их эмч
 • Ёнсэй их сургуулийн Сэбранс эмнэлэгт эмч
 • Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн багш
 • Америк улсын Канзас мужийн дээд сургуулийн анагаахын сургуульд судлаач багш
 • Солонгосын эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн харьяа Илсан эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн тасгийн дарга
 • Гансо МизМэди эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч2007.11-2010.1
 • Гансо МизМэди эмнэлгийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 2010.2-2011.1
 • Гансо МизМэди эмнэлгийн даргын албыг хашиж байна.
Dr. Жон Жин Дун
 • Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн/ Эмэгтэйчүүд болон Эх барихын нарийн мэргэжлийн их эмч
 • Ёнсэй их сургуулийн Сэбранс эмнэлэгт их эмч
 • Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн багш
 • Гансо МизМэди эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч
 • Солонгосын ураг судлалын анагаах ухааны академийн үндсэн гишүүн
 • Солонгосын эх барих, эмэгтэйчүүдийн эхо буюу хэт авиан нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
Dr. И Юү Гён
 • Ханян их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн/ Эмэгтэйчүүд болон Эх барихын нарийн мэргэжлээр
 • Ханян их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан
 • Ханян их сургуулийн эмнэлэгт эмч
 • Америк эмчийн үнэмлэх (FCFMG) авсан
 • Ханян их сургуулийн эмэгтэйчүүдийн эмч
 • U.C Davis Medical Center эмэгтэйчүүдийн тасагт дадлага, судалгаа
 • Гансо МизМэди эмнэлгийн эрхлэгч
Dr. У Жон Ми
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд магистерын зэрэг хамгаалсан
 • Корей их сургуулийн анагаах ухааны сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан
 • Самсонжэйл эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасгийн эмч
 • Самсон эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт эмч
 • Ёндун Ёнсэй их сургуулийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт эмч
 • The Korean Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology албан ёсны гишүүн
 • The Korean Society of Perinatology албан ёсны гишүүн
 • Сонгюньгуан их сургуулийн Анагаахын сургуулийн багш
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн анагаах ухааны сургуульд эмэгтэйчүүдийн тэнхимийн багш
Dr. Чуэ Ну Ми
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд магистерын зэрэг хамгаалсан
 • Жэйл эмнэлэгт эмэгтэйчүүдийн эмч
 • Бүчон Самсон Мирэ эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгийн төрөх тасгийн эрхлэгч
 • Конян их сургуулийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт рэзидэнт
 • Ёндун Ёнсэй их сургуулийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт эмч
 • The Korean Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology албан ёсны гишүүн
 • The Korean Society of Perinatology албан ёсны гишүүн
 • Korean Society of Maternal Fetal Medicine албан ёсны гишүүн
Dr. Нам Ан На
 • Конян их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Конян их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд магистерын зэрэг хамгаалсан
 • Конян их сургуулийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт рэзидэнт
 • Ёндун Ёнсэй их сургуулийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасагт их эмч
Dr. Чуэ Ду Ён
 • Гёнхи их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Самсонжэил эмнэлэгт рэзидэнт
 • Сөүл Жэйл эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дарга
 • Илсан Хоюүжэ эмнэлгийн эмчилгээний тасгийн дарга
 • Гёнхи их сургуульд багш
 • The Korean Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology албан ёсны гишүүн
 • The Korean Society of Perinatology албан ёсны гишүүн
 • Сонгюньгуан их сургуулийн Анагаахын сургуулийн багш
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн анагаахын сургуульд эмэгтэйчүүдийн тэнхмийн багш
Dr. Юүг Жинь Сон
 • Чүнбүг их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Чүнбүг их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд магистерын зэрэг хамгаалсан
 • Корей их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан
 • Сөүл Өлжи эмнэлэгт рэзидэнт
 • Сөүл Чүэсүнёнь эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дэд дарга
 • Корей их сургуулийн Гүрү эмнэлгийн лекцийн багш
Dr. Ким Ёнь Жү
 • Ихуа Эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
 • Корей их сургуулийн Анагаах ухааны сургуульд эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлээр магистерын зэрэг хамгаалсан
 • Корей их сургуулийн анагаах ухааны сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан
 • Чэил эмнэлэгт дагалдан эмч
 • Чэил эмнэлэгт резидэнт
 • Чэил эмнэлэгт эмч
 • Илсан эмнэлэгт их эмчээр тус тус ажиллаж байсан