МизМэди(Каннам, Кансо) эмнэлгийн судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтнүүдийн танилцуулга
 • И Ён Жинь
 • Хаах
iDream судалгаа, шинжилгээний лабораторийн дарга
 • Ханьян их сургуулийг биологийн мэргэжлээр төгссөн
 • Ханьян их сургуульд биологийн шу-ны магистр
 • Ханьян их сургуульд биологийн шу-ны докторын зэргийг тус тус хамгаалсан

 • Сөүл Асан эмнэлгийн үргүйдлийн тасагт судлаач
 • University of Maryland, Postdoctoral Research Fellow
 • University of Southern California, Research Associate
 • (Одоо) МизМэди эмнэлгийн iDream судалгаа, шинжилгээний лабораторийн даргаар ажиллаж байна
 • И Ён Жинь
  Судалгаа, шинжилгээний
  лабораторийн дарга
Каннам МизМэди эмнэлэг
 • Рюү Хён Өнь
 • Хаах
Судалгааны багийн ахлагч
 • Ханьян их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Рюү Жон Сүнь
 • Хаах
Ахлах судлаач
 • Конгүг их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Мин Сэ Хи
 • Хаах
Судлаач
 • Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Буг Нам Хи
 • Хаах
Судлаач
 • Чүнан их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Чуэ Хёнь юн
 • Хаах
Судлаач
 • Чүнбүг их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Кан Сү Ман
 • Хаах
Тэргүүлэх судлаач
 • Ханьян их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Сүг Рён
 • Хаах
Тэргүүлэх судлаач
 • Соншин эмэгтэйчүүдийн их сургуулийг төгссөн
 • Генетикийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Жон Ху
 • Хаах
Тэргүүлэх судлаач Head Researcher
 • Кёнсан их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Чуй Өнь Жон
 • Хаах
Тэргүүлэх судлаач
 • Гёнбүг их сургуулийг төгссөн
 • Генетикийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Жинь Ён
 • Хаах
Судлаач
 • Канвон их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Ху Жон
 • Хаах
Судлаач
 • Канвон их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Жү Ён
 • Хаах
Судлаач
 • Кёнсан их сургуулийг төгссөн
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Ён Жү
 • Хаах
Судлаач
 • Генетикийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Ким Жи Еэ
 • Хаах
Судлаач
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн Infertility Specialist
 • Чуэ Сү Гён
 • Хаах
Судлаач Researcher
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн Infertility Specialist
 • Паг Хэ Гөм
 • Хаах
Судлаач
 • Кёнсан их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан
 • Үргүйдлийн судалгааны мэргэжилтэн
 • Рюү Хён Өнь
 • Рюү Жон Сүнь
 • Мин Сэ Хи
 • Буг Нам Хи
 • Чуй Хёнь
Кансо МизМэди эмнэлэг
 • Кан Сү Ман
 • Ким Сүг Рён
 • Ким Жон Ху
 • Чуэ Өнь Жон
 • Ким Жинь Ён
 • Ким Ху Жон
 • Ким Жү Ён
 • Ким Ён Жү
 • Ким Жи Еэ
 • Чуэ Сү Гён
 • Паг Хэ Гөм