Оношлогоо, эмчилгээ
Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслыг дараах тохиолдлуудад хийнэ.
 • Эндометриозыг оношлох эмчлэх
 • Бага аарцгийн эрхтүүдийн үрэвслийг оношлох, эмчлэх
 • Умайн хөндийн наалдацыг эмчлэх, миом, полип, хоргүй хавдрыг авах
 • Савны гадуурх жирэмслэлт
 • Өндгөвчний уйланхай, умайн гуурсан хойлойн эмгэгийг эмчлэх
 • Умайг бүхэлд авах, өндгөвч авах
Мэс заслууд (өмнөх болон дараах зураг)
 • Case1
 • Uterine adenomyosis --> Post-hysterectomy state
 • Case2
 • Uterine myoma --> Post-myomectomy state
 • Case3
 • Right ovarain dermoid cyst --> Removal of dermoid cyst from normal tissue
 • Case4
 • Left ovarain endometrial cyst with pelvic adhesion -->
  Post-cystectomy & adhesiolysis state abnormal cyst
 • Case5
 • Right tubal pregnancy --> Post-salpingectomy state
 • Case6
 • Right tubal pregnancy --> Post-salpingectomy state