Эмчилгээнээс гадуурх үйлчилгээ
 • Онгоцны буудлаас тосох,
  үдэх үйлчилгээ
 • Энэ хуудас дээр та МизМэди эмнэлгийн онгоцны буудлаас тосох,үдэх үйлчилгээний талаарх мэдээллийг авах боломжтой.
 • Байр,буудал
 • Бид таны байрлах байр буудлын талаар бас анхаарч үздэг. Энэ хуудас дээр та хямд төсөр энгийн жижиг байр буудлаас авхуулаад үнэтэй тансаг, том зочид буудал хүртэлх бүх байр буудлын талаарх мэдээлэлтэй танилцах боломжтой бөгөөд тэдгээрээс өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэнийг нь сонгох боломжтой.
 • Медифон
 • Өвчтний харилцаа холбоо тогтоох ая тухыг хангах үүднээс МизМэди эмнэлэг нь эмчлүүлэгчиддээ зориулж солонгост байх хугацаанд нь iphone гар утас үнэгүй турээслүүлэх үйлчилгээг үзүүлж байна.
 • Үнэ төлбөргүй машины зогсоол
  болон машин тавих жолоочийн
  үйлчилгээ
 • Энэ хуудас дээр та манай эмнэлгийн машины зогсоол болон машин тавих жолоочийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах боломжтой.
 • Medipost хүйн цусны банк
 • МизМэди эмнэлэг нь эмчлүүлэгчиддээ дотоодын био-технологийн шилдэг компани болох Medipost компаний хүйн цусны банкинд бүртгүүлэх үйлчилгээг үзүүлж байна. Та энэ хуудаснаас хүйн цусны банкны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.
 • Гадаад өвчтнүүдэд зориулсан хоол
 • Манай эмнэлэг эмчлүүлэгчиддээ зөвхөн солонгос үндэсний хоолоор үйлчлэх бус харин хэрэв өвчтөн хүсвэл тэдэнд зориулсан европ хоолоор үйлчлэх үйлчилгээг ч давхар үзүүлж байна.
 • Орчуулгын үйлчилгээ
 • Гадаад хэл тус бүрийн координатор