Medipost хүйн цусны банк
Үйлчилгээ Medipost компаний хүйн цусны банкинд бүртгүүлэх
Тайлбар Хэрэв та хүүхдийнхээ хүйн цусыг ирээдүйд эмчилгээнд ашиглах зориулалтаар хадгалуулахыг хүсвэл бид таныг дотоодын био- технологийн шилдэг компани Medipost Celltree-ийн хүйн цусны банкинд бүртгүүлэхэд тусална. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх website-с авна уу.
(Link: www.medi-post.co.kr)
Үнэ Үнэ нь хугацаа, хөтөлбөрүүдээсээ шалтгаалаад өөр өөр байна.