Орчуулгын үйлчилгээ
Үйлчилгээ Орчуулгын үйлчилгээ
Тайлбар МизМэди эмнэлэг нь гадаад өвчтнүүддээ зориулан Монгол, Орос, Англи, Хятад хэлний орчуулгын үйлчилгээг үзүүлж байна. МизМэди эмнэлгийн олон улсын эмчилгээний төвийн координаторууд нь дээрх орнуудаас хандаж буй өвчтнүүдэд тухайн хэл тус бүр дээр хүссэн мэдээллээр хангах, эмчид үзүүлэхэд туслах, эмчилгээний орчуулга хийх,виз болон байр буудлын асуудлыг зохицуулах зэрэг үйлчилгээг үзүүлнэ.
Үнэ Үнэ төлбөргүй